Панагюрище попада в обхвата на проект, целящ намаляването на домашното насилие

Община Панагюрище попада в териториалния обхват на проекта „Разруши мълчанието–кампания за информираност, превенция и защита срещу домашното насилие и насилие основано на полов признак”. Проектът се изпълнява от Национална асоциация на общинските служители в България по Норвежкия финансов механизъм 2009-2014. Програмен оператор е Министерство на вътрешните работи, а партньор от Норвегия е Norsensus Mediaforum.
Целта на проекта е намаляване на насилието, основано на полов признак, чрез повишаване на информираността и знанието сред жертвите на насилие, основано на полов признак, уязвимите общности и обществото като цяло. Да внедри в България челен норвежки опит в създаването и провеждането на медиини кампании за предотвратяване на насилието, основано на полов признак чрез повишаване разпознаваемостта на проблема сред жертвите и обществото, и да се насърчи нулева толерантност към подобно насилие. Териториалният обхват на проекта включва следните още общините: Столична, Мездра, Плевен, Гоце Делчев, Неделино, Търговище, Сливен, Стара Загора и Козлодуй. В Община Панагюрище, като подкрепяща организация, на 5 октомври 2015г. ще се проведе работна среща на заинтересованите страни. Целта на срещата е да се представи проекта, да се идентифицират и селектират подходящите хора /местни коалиции/, които да мултиплицират норвежкия опит в страната и да се превърнат в ядра за постигане на целите на проекта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn