Панагюрище се присъединява към областната ВиК асоциация

Присъединяване на община Панагюрище към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пазарджик. Това решение взе Общински съвет-Панагюрище на сесията във вторник, 28 юни.

Преди местният парламент да вземе своето решение кметът Никола Белишки разясни накратко какво представлява водната асоциация и необходимостта от нейното създаване.“Създаването на ВиК асоциацията е държавна политика, която е заложена в генералните планове за водоснабдяване и канализация, чието разработване започна през 2009 година. В предишния мандат Общински съвет – Панагюрище взе решение, с което беше одобрен този план за област Пазарджик, част от него беше и планът, касаещ община Панагюрище. ВиК асоциациите не са търговски дружества и не формират печалба. В тях висшият орган е Общо събрание, в него председател по право е представител на държавата, в случая областният управител, членовете на всяко общинско ВиК и кмета на общината. Със създаването на ВиК асоциацията се цели устойчиво развитие на ВиК сектора. Ще се намали броят на администрацията и ще бъдат планирани общи политики за развитието на сектора на цялата територия на област Пазарджик. ВиК асоциациите се създават на териториален принцип и за цялата страна ще има 28. Тази асоциация съответно ще проведе подбор по избор на ВиК оператор, който ще експлоатира съоръженията, ще организира всички дейности относно водоснабдяване, канализация, пречистване на питейни и отпадни води. Сроковете на договори с тези оператори ще бъдат между 10 и 15 години.

На територията на област Пазарджик ще има една единна цена за водоснабдяване и това няма по никакъв начин няма да създава дисбаланс между отделните ценови политики, които се водят на места.

ВиК дружествата подготвят свои бизнес планове, които трябва да бъдат готови след около два месеца и да бъдат представени в КЕВР. Там има определена и спусната нова методика, по която се образуват цените за водоснабдяване. Тук характерното, че за първи път се прави така, че тези амортизационни отчисления, които трябва да се правят за ремонт на мрежата, да бъдат включени в цената. В противен случай, макар и община Панагюрище да е реализирала на територията на общинския център близо 50%, подмяна на водопровода, след около 10-15 години, ние ще изпаднем в абсолютно същото положение с проблеми във водоснабдяването, огромни загуби и невъзможност за подсигуряване на финансов ресурс, с който да бъдат отстранени тези аварии“, каза градоначалникът.

Своите резерви относно необходимостта от присъединяването на община Панагюрище към Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД гр. Пазарджик, изрази общинският съветник Станимир Велчев, но подчерта, че държавата има много механизми, с които да ни принуди да го направим. „От друга страна има една много слаба надежда, че можем да разчитаме на средства за финансиране на ВиК проекти по селата от общината. Втората надежда е свързана с изграждането на язовир „Луда Яна”, което трябва да бъде финансирано от държавата. Длъжни сме да опитаме”, каза в заключение Велчев.

Тежестта от взетото решение пада върху кметския екип. Отговорността е голяма”, подчерта общинският съветник Филип Калбуров и допълни: „Парите от Европейския съюз намаляват, но аз съм убеден, че те ще направят и невъзможното, за да могат да бъдат включени селата от общината”.

„Факт е, че никой не може да каже каква сигурност има в това обединение, имайки  предвид как стоят нещата към настоящия момент. Създаването на ВиК асоциацията и изработването на тези планове не е прищявка, а наше задължение и ангажимент още от 2007 година, когато България затваря главите от преговорите за членство в Европейския съюз. Реформата във водния сектор трябва да приключи до 2020 година. За тази цел, съгласно документите, които са приети са необходими, около 11 милиарда лева. 3 милиарда са подсигурени по ОП „Околна среда” и около 200 милиона лева по Програмата за развитие на селските райони. Ако ги разделите на 265 общини, виждате, че този ресурс е съвсем малък. И за да се продължи да се инвестира във ВиК мрежата, за да гарантираме едно наистина добро качество и надеждност на водоснабдяването, трябва да продължаваме да отделяме средства”, каза в заключение кметът Белишки.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn