Панагюрище с рекордно висок бюджет през 2020 година. Няма да бъдат повишавани местните данъци и такси

Общата финансова рамка на предложения бюджет за 2020 година е с рекордно високи стойности – 24 362 834 лева или с над милион и 338 хиляди повече от миналогодишния. За държавни дейности са планирани 12 300 328 лева, за местни дейности – 11 157 552 лева и 904 954 лева за дофинансиране на държавни дейности с местни приходи.

 Сред заложените акценти за годината са още успешната реализация на проекти по програма „Региони в растеж“ – енергийно обновяване на жилищни сгради, обществени обекти,  реконструкция и преустройство на общинска сграда в център за работа с деца на улицата, което е нова социална услуга. Освен това е планирано надграждане на бюджета чрез проекти с външно финансиране – спортна инфраструктура, културна инфраструктура, кътове за отдих и игри, междублокови пространства, площади. Сред приоритетите в общинската политика през настоящата година попадат още: интегриран подход за рехабилитация на улични настилки, тротоари и водопроводи в населените места на общината; увеличаване на инвестициите за амбициозно развиваща се и с повишено качество система от социални услуги за местната общност; увеличаване на средствата за финансиране в сферата на образованието; дофинансиране и подкрепа на културните институции; подкрепа за развитието на спорта.

ТЕМАТА ПРОДЪЛЖАВА НА СТРАНИЦИТЕ НА НОВИЯ БРОЙ НА ВЕСТНИК „ОБОРИЩЕ“ В СРЯДА.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn