Панагюрска фирма спечели публичния търг за отдаване под наем на обособена част от „Старата пожарна”

„Рапид – Еко Строй” ЕООД, с адрес на управление град Панагюрище, спечели обявения публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 години на общински имот, обособена част от „Старата пожарна”, представляваща помещение с площ от 46 кв.м. , гараж в двора за склад с площ 28.80 кв.м., ведно с помещение с PVC дограма от 16.70 кв.м. , и част от двора в размер на 200 кв.м. за търговска дейност. Това определи със своя заповед кметът на община Панагюрище Никола Белишки. Годишната наемна цена е 5292 лева с ДДС.

Вторият кандидат, „Ремстрой – ИТД” ЕООД, гр. Пловдив е бил отстранен от участие в търга, тъй като не е изпълнил задължителните условия, съгласно тръжната документация, като не е внесъл депозит за участие в търга и не е предоставил удостоверение за липса на задължения към Община Панагюрище, се казва още в заповедта на градоначалника. Заповедта може да бъде обжалвана от участниците в търга по реда на АПК.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn