Панагюрските съветници на косъм приеха увеличението на таксата за битови отпадъци

Новият по-голям размер на такса „Битови отпадъци“ (ТБО) в Община Панагюрище за 2016 г. и план-сметката за необходимите разходи за управление на отпадъците за 2016 г. бяха приети на последното за 2015 година заседание на Общински съвет-Панагюрище, провело се на 22 декември. Увеличението на таксата за битови отпадъци за жилищни имоти в гр. Панагюрище е с около 30% на – от 2.10 на 2.70 промила. За останалите населени места увеличението е от 4.70 на 5.30 промила.
Според внесеното предложение от кмета на общината повишаването на таксите се дължи на повишаване на отчисленията от общината, изисквани при депониране на отпадъци.
Решението бе прието с 11 гласа „за” в лицето на съветниците от групите на ГЕРБ и Евророма и 10 „против” в лицето на съветниците от групите на БСП и Реформаторски блок, които още преди да се проведе гласуването декларираха и аргументираха отрицателния си вот.
Необходима е пълна яснота и прозрачност на разходите, които ще се правят, защото зад тези числа стоят дейности”, категоричен бе Станимир Велчев. „Огромното увеличение на таксата не се дължи само на увеличението на таксата за отчисленията за депониране на отпадъци. Общата сума, която предвиждаме да се събере е с 481 000 лева повече, отколкото предвиденото за 2015 година, а увеличението на отчисленията е 116 000 лева. За 2015 година са предвидени 320 000 лева за отчисления по Закона за управление на отпадъците, а ще бъдат изплатени 205 000 лева. Т.е. ние имаме един генериран преходен остатък, който би могъл да компенсира тези 116 000 лева от увеличението”, заяви още Велчев.
„Единственото нещо, което е важно да знаят хората, е, че те тази такса ще бъде заплащана срещу извършена услуга, която услуга, смея да твърдя, че последните 4 години се извършва качествено и има своите резултати, както в общинския център, така и в другите населени места на общината“, коментира кметът Никола Белишки.
По отношение на цифрите, цитирани от Велчев, градоначалникът Белишки заяви, че в момента функционира новото депо и там са създадени 6 нови работни места. Досега там работеше 1 булдозер, а в момента има 6 нови машини. Предвидени са допълнителни средства за закупуване на съдове за зелени отпадъци, което е част от мерките за ограничаване на отпадъка на депото. На депото вече има разходи за еленергия и увеличаването на работната заплата.
Решението групата на Реформаторски блок да не подкрепи предложения размер на такса битови отпадъци аргументира Веселина Зумпалова – Ралчева. „Преди 2 години такса „Битови отпадъци“ беше значително повишена. Тогава с около 50%, отново много бързо в края на годината, и отново без необходимия анализ за причините…Едни наистина огромни суми, които на пръв поглед изглеждат много несправедливи и плашещи с оглед на това, че ако ние механично ги начисляваме на сметките на хората, действително до 2020-та година ние трябва да увеличим таксата още толкова, т.е. 100% спрямо сега.„, коментира Веселина Зумпалова-Ралчева.
Другият сериозен резерв, посочен от нея, бе събираемостта на такса смет. 414 821 лева са недоборите на такса битови отпадъци в община Панагюрище, сочи справка, изготвена от отдел „Местни данъци и такси” по настояване на общинския съветник от групата на Реформаторски блок Пламен Търкаланов. От тях 255 769 лева от физически лица и 159 025 от юридически лица.
„С тези средства спокойно можем да си покрием задълженията”, каза Ралчева.
На финала на сесията във вторник, 22 декември, кметът Белишки благодари на подкрепилите предложението на Общинска администрация за новия размер на такса битови отпадъци, затова че са се държали като управленци, а не като опозиция на всяка цена.
„В крайна сметка най-важното е да предоставяме на хората качествени услуги. През 2011 година размерът на таксата беше 3.00 лева, през 2014 година се увеличи 5 пъти, но през този период освен стабилно финансово състояние на ОП „Чистота” , ние закупихме нови автомобили, нова сметосъбирачка, две миячки, два самосвала. Искам да уверя жителите на община Панагюрище, че средствата, които ще бъдат събирани за ТБО ще бъдат използвани по предназначение и те ще получават и занапред качествена услуга”, каза в заключение градоначалникът.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn