Панагюрският кмет Никола Белишки е в състава на тематична работна група в Регионалния съвет за развитие на Южния централен район за планиране

Регионалният съвет за развитие /РСР/ в Южния централен район за планиране обнови  част от своите представители в тематичните работни групи по подготовката на Програмите с европейско финансиране за програмен период 2021 – 2027г. Това съобщиха от Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. В основния състав на Регионалния съвет за развитие влизат 16 представители на общините от региона и областните управители. Кметът на община Пловдив Здравко Димитров бе избран за председател на Регионалния съвет за развитие в Южния централен район за планиране през новия програмен период. Регионалните съвети за развитие имат ключова роля в планирането, избора и реализацията  на проекти с европейско и национално финансиране. Новият състав на Регионалния съвет за развитие избра за заместник-председател кмета на община Кърджали и заместник-председател на УС на НСОРБ Хасан Азис.

РСР обнови част от своите представители в тематичните работни групи по подготовката на Програмите с европейско финансиране за програмен период 2021 – 2027.  Кметът на Пазарджик Тодор Попов ще представлява РСР в екипа по разработване на Програмата за научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация. За заместник-представител бе определен кметът на община Панагюрище Никола Белишки.  В екипа по подготовката на Оперативната програма за развитие на регионите заместник-представител на РСР ще бъде кметът на Кърджали Хасан Азис, а кметът на Джебел Неджми Али е заместник-представител в ТРГ по Програмата за развитие на човешките ресурси и Програмата за храни и основно материално подпомагане. В ТРГ за разработване на оперативната програма за образование като заместник-председател влиза кметът на Садово Димитър Здравков. На същата позиция, но в групата по разработване на програмата за околна среда, бе определен кметът на Раковски Павел Гуджеров. Станислав Дечев – кмет на община Хасково ще бъде титулярен представител на РСР в тематичната работна група на програмата за техническа помощ. Кметовете на Велинград и на Рудозем Костадин Коев и Румен Пехливанов бяха избрани за негови заместници.

На своето първо заседание членовете на РСР приеха правилата за работа на Съвета и актуализираха своите представители в Комитетите за наблюдение на оперативните програми и Тематичните работни групи, които подготвят програмите за новия програмен период.

В Комитета за наблюдение на Споразумението за партньорство РСР на Южен централен район ще бъде представляван от кмета на Пловдив Здравко Димитров и областния управител на област Пловдив Дани Каназирева като заместник-представител. В КН на ОП „Региони в развитие“ титуляр ще бъде Здравко Димитров, а негови заместници – кметът на община Кърджали Хасан Азис и кметът на Смолян Николай Мелемов. Кметът на Джебел Неджми Али ще бъде заместник-представлява РСР в Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ и титуляр в КН на ПРСР. В същия консултативен орган негови заместници ще бъдат областният управител на Смолян Недялко Славов и кметовете на Перущица – Мария Витанова-Вълканова и на Садово Димитър Здравков. Кметът на Община Садово бе определен и за заместник-представител на РСР в КН на ОП „Наука образование и интелигентен растеж“. Кметът на община Раковски Павел Гуджеров бе избран от квотата на РСР в КН на ОПОС, а колегата му Неби Бозов – кмет на община Сърница е титулярен представител в КН на Програмата за морско дело и рибарство. Негов заместник ще бъде кметът на община Маджарово Ерджан Юсуф. В КН на ОП „Добро управление“ РСР на Южния централен район ще бъде представляван от хасковския кмет Станислав Дечев, а за негови заместници бяха определени Костадин Коев – кмет на община Велинград и Румен Пехливанов – кмет на община Рудозем. Кметът на Сърница Неби Бозов е титулярен представител на Съвета в ТРГ по новата програма за морско дело, рибарство и аквакултури, а негов заместник ще бъде кметът на Маджарово Ерджан Юсуф. В екипа по подготовката на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони като титуляр бе определен кмета на Джебел Неджми Али, а негови заместници са кметът на Перущица Мария Витанова – Вълкова и кметът на Садово Димитър Здравков.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn