Панагюрският кмет Никола Белишки и Общински съвет със становища относно предвижданата реформа на съдебната карта

„Трансформацията на Районен съд-Панагюрище в териториално отделение на Пазарджишкия районен съд няма да бъде в интерес на жителите на община Панагюрище“

Кметът на община Панагюрище Никола Белишки излезе със становище относно разработения „Модел 4“, предвиждащ оптимизация на съдебната карта на българските съдилища и прокуратури. Становището е адресирано до Висшия съдебен съвет на Република България и Районен съд-Панагюрище. „Не споделям някои от аргументите, които са изложени в горецитирания доклад, визиращ оптимизацията на съдебната карта и конкретно-мотивите, обосноваващи преобразуването на Районен съд Панагюрище в териториално отделение на Районен съд Пазарджик.„, посочва в становището панагюрският кмет. „Използването на количествени показатели като броя на разгледаните дела за определен период от време или предвиждайки броя им за в бъдеще, не дава достатъчно увереност, че предложеният подход е най-правилният и най-целесъобразният.“, аргументира още своето становище градоначалникът Белишки.

Установеното в Конституцията право за защита на гражданите не би могло да бъде упражнявано ефективнто от тях, ако достъпът до това правосъдие е затруднен по каквито и да е причини…Не става ясно от изложеното в доклада как предложеният модел на реформа  е фокусиран към приближаването на правосъдието спрямо гражданите.“, заявява още кметът на община Панагюрище и припомня факта, че Районният съд Панагюрище има дългогодишна история и обслужва населението на две общини – Панагюрище и Стрелча, а областният център Пазарджик е отдалечен на 40 км.

Това са все обективни причини, които ми дават основание да приема, че трансформацията на Районен съд Панагюрище в териториално отделение на Пазарджишкия районен съд няма да бъде в интерес на жителите на община Панагюрище“,  казва в заключение кметът Белишки.

Становище относно предвижданите реформи в съдебната система и конкретно преобразуването на Районният съд в Панагюрище в териториално отделение на Пазарджишкия съд, изразява и Общинският съвет в Панагюрище„Проектът за закриване на Районен съд-Панагюрище предизвика широко обществено недоволство сред гражданите на община Панагюрище, към което се присъединяваме и ние.“, заявява своето становище градският парламент в Панагюрище. „Считаме, че при преценката ви следва да се отчете социално-икономическите и демографските фактори в община Панагюрище. А те са доказателство, че нашата община е добре развиваща се и подобно решение за закриване не е в интерес на гражданите“, аргументира се местният законодателен орган.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn