Панагюрското ВиК дружество на печалба, но не може да покрива натрупаните загуби

Със 101 хил. лева печалба общинското търговско дружество „Водоснабдяване и канализация-П” ЕООД приключва финансовата 2015 година, показва справка в отчета на дружеството, изготвен от управителя Марин Вулев. Реализираните приходи са 1 807 763 лева. Наблюдава се увеличение на събираемостта и намаляване на недоборите, балансовата стойност на вземанията от клиенти се е намалила спрямо 2014 г. с 73 хил. лева.

Средносписъчният състав на дружеството за отчетния период е 78 човека, а средната брутна работна заплата е в размер на 597 лева, пише още в отчета. Предприятието не разполага с източник за покриване на натрупаните загуби от предходни години, подчертава Вулев.

Съществува значителна несигурност то да остане действащо обаче, тъй като не може да погасява своевременно текущите си задължения. Също така дружеството притежава самоделна каналопочистваща машина, която не може да изпълнява надеждно дейността по поддръжка на канализацията на общината. Това е риск пред дружеството да остане оператор на ВиК, след като не може да предоставя комплексна ВиК услуга на населението, акцентира управителят на Водното. Спешно се нуждаем от подмяна на каналопочистваща машина, допълва още Вулев в отчета си.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn