Партиите в Панагюрище вече няма да плащат наем за офиси

Община Панагюрище вече ще предоставя безвъзмездно на партиите общински помещения за дейността им. Това реши на заседанието си от 14 януари Общинският съвет, като прие Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Новото облекчение за партиите е разписано в заключителните разпоредби на приетия още през месец юли м.г. Закон за изменение на държавния бюджет на Република България за 2019 г.

Право да ползват такова помещение ще имат всички партии, получили над 1% от действителните гласове на последните избори за народни представители.

Досега партиите ползваха общински помещения за дейността си срещу минимален месечен наем и подписваха с общината договор за наем. Помещенията се отдаваха без търг или конкурс и без решение на Общинския съвет, като право на това имаха парламентарно представените партии, т.е. тези, преминали 4% праг. След влизане на промените в сила предоставянето на помещения отново ще става без търг или конкурс, но с решение на Общинския съвет. Отношенията между страните ще се уреждат посредством договор за безвъзмездно ползване със срок до обявяване на резултатите от следващите парламентарни избори. Договорът ще се подписва между общината и общинското ръководство на партията. Финансовите ангажименти на партиите ще се свеждат до покриване само на експлоатационните разходи по обектите, ако има такива.

Право на безвъзмездно ползване на общински помещения имат само политически партии, но не и местни коалиции и сдружения.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn