ПГИТМТ- Панагюрище стана част от проекта ДОМИНО

Системата за дуално образование и обучение обединява усилията на публичния и частния сектор, за да могат младите хора да получат добро образование и трудови умения. Използването на швейцарския опит и експертиза в дуалното професионално образование е в основата на проект „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“, който стартира в рамките на Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Виждането на проекта ДОМИНО уално Образование заМодерните Изисквания и Нуждина Обществото) е, че професионалните училища трябва да подготвят можещи, интелигентни и висококвалифицирани специалисти, чиито умения отговарят на нуждите трудовия пазар. Първоначално две училища в България пилотно прилагат дуално образование в рамките на ДОМИНО.

През септември 2017 г. ученици от ПГИТМТ, приети в специалности „Машини и системи с ЦПУ“ и „Промишлена електроника“  се включиха  в проект „Дуално обучение в ПГ по индустриални технологии, мениджмънт и туризъм-гр. Панагюрище“, финансиран от „Швейцарска подкрепа за въвеждане принципите на дуалното обучение в българската образователна система“ (проект ДОМИНО). Специалностите бяха определени по браншови модел – в партньорство между училището, общината и местните фирми. Изборът на младите хора е продиктуван от възможността за успешна професионална реализация в компании, базирани на територията на Панагюрище. За прилагане на дуалната система училището сключи партньорски споразумения с ОПТИКОЕЛЕКТРОН ГРУП АД, ОПТИКС АД, АСТРОИДА ООД. Основните дейности по проекта включват разработване на новите учебни планове и  дуалните учебни програми с участието на учители от професионалната гимназия. Наставници от фирмите преминават през специално обучение за работата си с учениците. За учениците обучението чрез работа е възможност за добра професионална реализация чрез получени в реална работна среда знания и умения наред с дипломата за завършено средно образование. По време на обучението си в IX и  X клас учениците получават и месечна стипендия, осигурена от ДОМИНО. В XI и XII клас те ще се обучават в рамките на два, съответно три дни в предприятията на партньорите по проекта.

Съчетаването на теоретичните знания от училището с обучение в предприятията гарантира подготовката на квалифицирани работници, от които се нуждае бизнесът  и обществото. Реформата на професионалното образование, в която участва ПГИТМТ по линия на ДОМИНО предоставя по-добри перспективи за младите и допринася за намаляване на младежката безработица.

 

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn