Пенка Дюлгярова спечели конкурса за длъжността Главен експерт „Образование и младежки дейности” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ в Община Панагюрище

Пенка Дюлгярова, начален учител в СОУ „Нешо Бончев”, спечели обявения конкурс за длъжността Главен експерт „Образование и младежки дейности” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ в Община Панагюрище.Извлечение от протокола с решението на комисията по подбора е публикуван на сайта на община Панагюрище. Общо шест бяха кандидатите за поста, като допуснатите до интервю бяха трима : Пенка Дюлгярова, Дидка Пенева и Мария Куртакова. Според длъжностната характеристика  сред задълженията на главният експерт „Образование и младежки дейности” в отдел „Образование, култура, младежки дейности, спорт, туризъм“ са: Организира и контролира дейностите в областта на образование и младежките дейности, регламентирани със ЗПУО,ДОС,ЗМС и други законови и подзаконови нормативни актове в тези области.

  • Участва в процеса на събиране на информация, и изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в областта на образованието и младежките дейности, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива.
  • Изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи образованието и младежките дейности.
  • Участва в процеса на междуинституционално взаимодействие, като познава правомощията на образователните институции, младежките организации на територията на общината, НПО и благотворителни организации.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn