Пенка Пенева-Кокотанекова , учител от СУ „Нешо Бончев” с почетно отличие „Неофит Рилски”

Учителят по български език и литература в СУ „Нешо Бончев” Пенка Пенева-Кокотанекова е сред удостоените за тази учебна година с почетното отличие „Неофит Рилски”. Най-високото отличие, присъждано в образователната система на Република България, беше връчено лично от началника на РУО г-жа Валентина Кайтазова на 28-ми май в Етнографски музей – гр. Пазарджик на десет учители и директори от областта.

 

Отличието се присъжда за цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на предучилищното и училищното образование от Министерство на образованието и науката по предложение на училищните колективи, с одобрението и подкрепата на Регионален инспекторат по образованието. На официалната церемония в областния град присъстваха експерти от РУО – гр. Пазарджик и представители на синдикалните организации в сферата на образованието.

 

Ст. учителят по БЕЛ Пенка Пенева-Кокотанекова беше номинирана за отличието от колегите си от методичното обединение по български език и литература и официално подкрепена с решение на Педагогическия съвет на СУ „Нешо Бончев” от 29.04.2020г. Директорът на училището Веска Барова представи официално номинацията на учителя пред РУО – гр. Пазарджик чрез мотивирано предложение по няколко критерия: активно участие в осъществяването на обучението от разстояние в електронна среда; целенасочена работа за ефективно прилагане на целодневната организация на учебния ден за личностно развитие и развитие на компетентностите на всеки ученик за успешна личностна реализация; постигнати високи резултати от ученици на национални и международни конкурси, състезания, олимпиади; постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, както и новаторски дух и иновации; участие в квалификационната дейност на образователната институция, споделен опит в училищни и междуучилищни квалификации; изградени партньорства с други училища, ефективно взаимодействие и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищното настоятелство, със социални партньори и неправителствени организации; последователна и целенасочена работа по обхвата на децата и учениците в системата на предучилищното и училищното образование, включително и в дейностите по изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите и включване в образователната система на деца и ученици в задължително училищна и предучилищна възраст; отговорност, инициативност, умения за работа в екип, организационни и управленски умения. Г-жа Пенева-Кокотанекова представи пред РУО – гр. Пазарджик своята работа чрез професионална биография и електронно портфолио.

                                                  Информация: СУ „Нешо Бончев”

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn