Перспектива за бизнес отношения между Панагюрище и Турция

По инициатива на търговското аташе в Генералното консулство на Република Турция в Пловдив Баръш Йеничери и по покана на кмета на община Панагюрище Никола Белишки, в Панагюрище се проведе работна среща с представители на местния бизнес. На нея присъстваха още експертът от Търговската секция на Турското консулство в Пловдив Канария Реджебова, зам.-кметът по стопанските дейности на общината Георги Павлов, Никола Дерменджиев – член на Управителния съвет на Сдружение на предприемачите в Панагюрище, Цветана Донова – търговски директор „Оптикоелектрон груп“ АД, Стоян Мачеев – изпълнителен директор на „Бунай“ АД, Атанас Раленеков – управител на „Райна Княгиня-П“ ООД.

Срещата е имала за цел да се създадат първоначални контакти, които биха могли да задълбочат търговския обмен между двете страни и по-конкретно между регион Панагюрище и Република Турция, със застъпени внос и износ на стоки, партньорства и инвестиции.
Кметът Никола  Белишки представя в общ план фирмите и предприятията, които развиват дейност на територията на община Панагюрище, като маркира сферите на производства – рудодобивна и минна, оптична и оптикомеханична, лека промишленост, машиностроене и приборостроене. Градоначалникът отбелязва, че Панагюрският регион има потенциал за още по-мащабно развитие на туризма – културно-познавателен, фестивален, спортен, конгресен/делови, ваканционен, селски, екотуризъм, винен, ловен и лечебен /балнеоложки/. Представени са и двата мащабни проекта, които се изпълняват по линия на публично-частното партньорство в Панагюрище – Многофункционална спортна зала и Модерен медицински център, както и възможностите, които те ще предоставят на жителите не само на общината и страната ни след откриването им до края на тази година.
Директорите и управителите на местния бизнес, които присъстваха на срещата, имаха възможността да представят портфолио на съответното предприятие и за запознаят Йеничери със съществуващите до момента техни контакти и партньорства с Република Турция.
Срещата приключва с поет ангажимент от страна на търговското аташе да подпомогне връзката между бизнеса в община Панагюрище и този в Република Турция с цел бъдещо партньорство и сътрудничество.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn