Планираните постъпления от данъци в общинската хазна през 2021 година са в размер на над 1,6 млн. лева

Планираните постъпления от имуществени и други данъци, които да постъпят в  хазната на Община Панагюрище през 2021 година, са в размер на 1 655 000 лева. Разчетите са съобразени с облога за 2021 година, степента на събираемост на данъчните задължения за текущата година и на задължения за данъци от минали години.
Очакваните постъпления от патентен данък и данък върху таксиметров превоз на пътници са в размер на 30 000 лв. От данък върху недвижимо имущество – 550 000 лв. Най-много са очакваните постъпления от данък върху превозните средства – 800 000 лв. От данък върху придобиване на имущества по дарение или възмезден начин са заожени 260 000 лв., а от туристически данък – 15 000 лв.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn