Повече мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от Област Пазарджик от образователната система

Заместник областният управител Йордан Кожухаров проведе  работна среща с ръководители и представители на институции в област Пазарджик, които изпълняват дейностите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В изпълнение указанията на заместник министър-председателя Томислав Дончев, със заповед на областния управител Стефан Мирев се създава координационното звено (център) за осъществяване на координация между институциите на областно ниво по функционирането на Механизма от ПМС 100/2018. Ръководител на звеното е областният управител, в състава на координационният център са включени ръководителите на РУО, РЗИ, ОДМВР, РДСП, ТЗ „ГРАО“ и кметовете на общини в област Пазарджик.

Координационното звено (център) ще координира разработването на система от мерки за превенция на отпадането на деца и ученици от Област Пазарджик от образователната система съобразно анализа на данни, събрани от Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

В област Пазарджик са формирани общо 57 екипа за обхват, които до 30.09.2018г. ще обходят 136 адреса на деца и ученици отпаднали от училище през учебната 2017/2018г. 62 от тези адреса са в община Пазарджик, 14 в община Велинград, 25 в община Септември. В останалите общини на региона адресите за обхождане са значително по-малко. През тази учебна година, районите за обхват се обвързват с прилежащите райони на училищата и детските градини. Отговорността за извършените проверки по адреси, е възложена на екипа, който работи в съответния район.

По данни на общините, от началото на годината до момента в област Пазарджик са наложени общо 120 наказания по реда на Закона за предучилищното и училищно образование.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn