Повече опити за самоубийства от началото на годината. Суицидни опити са правили и деца

С 9 повече са суицидните опити в Пазарджишка област през първото 6-месечие на 2016г спрямо същия период на миналата година, отчитат от РЗИ-Пазарджик.
Анализът, който специалисти от инспекцията са изготвили на база постъпилите в дирекция «Медицински дейности» карти на суицидните опити показва, че от началото на тази година до края на месец юни са регистрирани общо 38 опита за самоубийство в област Пазарджик (при 29 за същия период на миналата година). Регистрира се увеличение при реализираните суициди – със смърт са завършили 17 (спрямо 10 през 2015г. ). Неуспешните опити са 21 (19 са били те през същия период на миналата година).
От всички направени опити за самоубийство 39% са извършени от мъже,  61% от жени. Използвани способи при общо суицидните опити през шестмесечието: отравяне с медикаменти – 39%, отравяне с химични вещества – 8%, хвърляне от високо – 5%, обесване 13%, порязване с хладно оръжие – 13%, удавяне – 11%, хвърляне под транспортно средство – 3%, други методи – 5%, пробождане с хладно оръжие – 3%.  При осъществените самоубийства се наблюдава използването на нехарактерни способи – самоотравяне с химични средства и удавяне. Традиционно предпочитан метод е отравянето с медикаменти – 50% от дела на използваните способи, 37,5% се заемат от порязването с хладно оръжие, а 12,5% от отравяне с химични вещества.
Наблюдава се увеличаване на суицидите в градовете на територията на областта – 69% от хората, решили да сложат край на живота, а 31% са от селата. Възможно е формирането на това съотношение да се дължи на по-коректното регистриране на суицидните опити в градовете.
Най-често опити за самоубийство (реализирани и нереализирани) през шестмесечието са осъществили несемейните жени  (32%), следвани от семейните мъже (16%), семейните жени (13%), разведените мъже (11%) и т.н. Продължава тенденцията на живота си да посягат най-често хора в активна трудова възраст –  от 31 до 40 г. – 30%;  до 18 г. – 19%,  над 60 г. – 16%., от 19 до 30 г.   – 14% и от 51 до 60 г.  – 14%. С 8% е възрастовата група  от 41 до 50 г.
Най-ранните регистрирани суицидни опити са на 12-годишна възраст, а най-възрастният суицидант е на 84г.

Oborishte.bg 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn