Повече туристи са посетили Панагюрище през 2018 година

„През 2018 година отчитаме повишение на броя туристи, което е предпоставка за икономическо развитие на родния ни край и тази тенденция за растеж се запазва. В сравнение с 2017 година е налице 10.49% ръст в посещенията на музейните обекти в Панагюрище. Приходите през 2018 година с 27.16% по-високи в сравнение с 2017 година, което е показател за ръст в броя на нощувките и посещаемостта на туристическите обекти” показват данните от отчета за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище, представени от заместник-кмета Галина Матанова на заседанието на Общински съвет – Панагюрище на 17 април.

В края на 2018г. реализираните нощувки в местата за настаняване клас А и клас Б са 35 845 броя, което сравнено с 2017 година е 32.22% ръст в реализираните нощувки, а в сравнение с базовата 2013 година е налице 96.17% ръст в нощувките. На територията на община Панагюрище към настоящия момент са категоризирани 64 заведения за хранене и развлечение с капацитет 3 617 места за сядане като основните са съсредоточени в град Панагюрище. „Постигнахме повишаване на привлекателността на общия туристически продукт чрез благоустрояване на инфраструктурата, опазване, съхраняване, подобряване чистотата на околната среда в района, подобряване привлекателността и експонирането на културно-историческото ни наследство”, подчерта заместник кметът Матанова. Община Панагюрище участва активно в процедурата по учредяването на организацията по управление на туристическия район „Долина на розите”. Обогатен е културният календар на Община Панагюрище, а част от събитията са се утвърдили като туристически атракции, генериращи значим туристически поток. Панагюрище се утвърждава и като спортно-туристически център, предлагащ много добри условия за практикуване на различни спортове и провеждане на турнири, състезания на национално и международно ниво.

„Всичко това ни дава увереността да заявим, че община Панагюрище уверено гради съвременната си визия и история и все повече се налага като модерен и атрактивен туристически център, привлекателно място за живеене, работа и инвестиции”, каза в заключение заместник кметът Матанова.

 

Отчета за изпълнение на дейностите по Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2018 година и Програмата за развитие на туризма на територията на Община Панагюрище за 2019 година бяха приети с пълно единодушие от местния парламент.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn