Повишиха част от ловните такси

Редовно заседание на Ловния съвет се проведе днес, съобщават от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите. На него е взето решение да се запазят таксата за групов лов на дива свиня, както и в категориите за групов лов на местен дребен дивеч. Същевременно разрешителните за някои категории индивидуален лов се променят, предвид на това, че не са актуализирани в последните години и не са съобразени с реалните разходи за отглеждане на дивеча. Разрешителното за индивидуален лов на дива свиня става 50 лв., за глухар – 200 лв., за благороден елен – 200 лв., за елен лопатар и муфлон – 100 лв., за сърна – 80 лв. и за други – 50 лв. Категорията групов лов на дива свиня остава 60 лв. В категориите индивидуален лов на местен дребен дивеч и на мигриращ и водоплаващ дивеч се променят на 10 лв. Запазват се таксите от 5 лв. в категориите за групов лов на местен дребен дивеч и мигриращ и водоплаващ.

Размерът на годишната вноска за стопанисване на дивеча за следващата година също се променя от 50 на 60 лева.Минималните цени за продажба на жив дивеч за разселване от районите на държавните ловни стопанства и дивечовъдни участъци, стопанисвани от горските стопанства за 2018 г., се запазват и остават същите като миналата година.

Ръководството на Изпълнителна агенция по горите подчертава, че се прилага строг контрол при организирането и провеждането на ловните излети и припомня на ловците да спазват правилата за безопасност.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn