Подбор за длъжността „младши експерт“ в отдел „Социални дейности и здравеопазване” обяви Община Панагюрище

Община Панагюрище обяви подбор за назначаване на служители на трудов договор на длъжността младши експерт „Социални дейности и здравеопазване” в отдел „Социални дейности и здравеопазване“ – 2 бройки. Заемащият длъжността организира и контролира дейностите в областта, за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове; участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по проекти, програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива; изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря; участва в процеса на междуинституционално взаимодействие.
Минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността са: образование висше, ОКС „Проф. бакалавър“, професионален опит – не се изисква. Поставени са и изисквания, предвидени в длъжностната характеристика за заемане на длъжността, както и личностни умения и компетентности.
Документите се представят лично или чрез пълномощник до 05.03.2021 г. /включително/ в Общинска администрация-Панагюрище.

Повече информация за обявения подбор може да бъде намерена в сайта на Община Панагюрище.

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn