Подбор за старши експерт и старши инспектор в отдел „Териториално и селищно устройство“ в Общинска администрация-Панагюрище

Общинска администрация-Панагюрище обяви подбор за назначаване на служители на трудов договор в отдел „Териториално и селищно устройство“. Двете обявени позиции са за: старши експерт „Архитектура, устройство на територията и технически архив” – 1 бройка и за старши инспектор „Строителен контрол” – 1 бройка.

В краткото описание на длъжностите е уточнено следното: организира и контролира дейностите в областта за която отговаря и прилага законови и подзаконови нормативни актове; участва в процеса на събиране на информация, изготвяне на експертни анализи и становища по програми, планове и отделни проблеми в съответните области на дейност, която обработва и предоставя на по-високи длъжностни нива; осъществява контролни функции по прилагане на законодателството; изготвя и участва в изпълнението на общински и национални програми, касаещи съответната дейност за която отговаря;

Кандидатите следва да отговарят на следните минимални и специфични изисквания предвидени в нормативните актове за заемане на длъжностите: степен на образование – висше; образователно-квалификационна степен – бакалавър; професионално направление – „Архитектура, строителство и геодезия; професионален опит –  1 година да е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите  по длъжностна характеристика.

Документите следва да бъдат представени до 27.11.2020 г. /включително/  – 17.00 ч. на адрес: гр. Панагюрище, пл. „20-ти април“13 – Общинска администрация,  ЦАО, партер.

Пълният текст на обявата може да видите тук.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn