Подготвя се подмяна на трудовите книжки с нов образец

Всички трудови книжки да бъдат сменени с нови до 1 юни 2025 г., предвижда проект на Наредба за трудовите книжки и трудовия стаж, която министерството на труда и социалната политика публикува за обществено обсъждане.

Една от причините да се предложи промяна е сигнал на синдиката „Подкрепа“ за фалшиви трудови книжки, пояснява news.lex.bg

С новата наредба се променят някои графи в образеца на трудовата книжка – например въвежда се вписване на код по националния класификатор на професиите и на категорията труд.

Освен това с нея се регламентира изрично изискване да се поставя щемпел в трудовата книжка при прекратяване на трудовото правоотношение, като в него ще има данни за датата на постъпване на работа, на напускане, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на стажа.

„Към момента поставянето на този щемпел е установена практика, която обаче не се прилага във всички предприятия. Това ще доведе до намаляване на административната тежест за работодателите, които в редица случаи следва освен извършването на записи в трудовата книжка да издават и съхраняват за дълъг период образци на документи, удостоверяващи натрупания стаж. Също така ще допринесе и за по-добрата закрила на правата на работниците и служителите, които няма да е необходимо да съхраняват и/или изискват документи, свързани с трудовия им стаж след прекратяване на трудовото правоотношение“обясняват от министерството на труда, цитирани от електронното издание.

За първи път се регламентира процедура за вписване в трудовата книжка на прекратяването на трудовия договор чрез разпореждане от инспекцията по труда, когато работодателят преустанови дейността си, както за вписване на стаж, установен по съдебен ред.

Първи от новите книжки ще получат хората, които тепърва започват трудовата си дейност или са загубили старата си книжка. След тях с новия образец на документа ще подновят книжките си хората с изчерпани страници. За всички останали се предвижда това да стане в рамките на петгодишен срок.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn