Подкрепиха увеличаването на заплатите на работещите във ВиК дружествата

Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) и „Български ВиК холдинг“ подкрепят увеличаването на заплатите на работниците във ВиК дружествата, съобщиха от министерството. На среща с ръководството на Национален браншов синдикат „Водоснабдител“ – КНСБ и „Български ВиК холдинг“ ЕАД бе подписано споразумение, според което министърът на регионалното развитие и благоустройството ще си сътрудничи със синдиката за постигане на справедливи възнаграждения на работещите във ВиК дружествата, в които държавата притежава над 50% от капитала. В него е посочено, че страните подкрепят необходимостта от увеличение на разходите за труд на работещите във ВиК отрасъла.

Повишаването на работните заплати на служителите във ВиК дружествата е крайно належащо, тъй като те са близки до минималните за страната, коментира министър Петя Аврамова.

Страните са постигнали съгласие да си сътрудничат и полагат усилия за запазване на работните места на работниците и служителите в търговските дружества от отрасъл ВиК. В споразумението страните изразяват съгласие бизнес плановете на дружествата от отрасъл ВиК за следващия регулаторен период да бъдат разработени със заложен темп на нарастване на работните възнаграждения с 15% всяка година, за което ще оказват взаимна подкрепа при обосноваването им пред регулаторния орган. Поет бе ангажимент също за партньорство и диалог за решаването на възникнали проблеми в отрасъла.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn