Подписан е договорът за концесия на езерото в градския парк и открития паркинг до „Арена Асарел“

Договорът за концесията за управление на изкуството езеро в градския парк и открития паркинг – общинска собственост, в близост до „Арена Асарел“,  е подписан, става ясно от  входирано в местния парламент писмо от кмета на общината Никола Белишки.

Припомняме, че с 20 гласа „За” от 20 присъстващи на 28 юни т.г. Общински съвет–Панагюрище прие решение, с което определи   „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД за концесионер вследствие на проведена открита процедура по предоставяне на концесия с предмет управление на услуга по поддържане на спортно-атракционни съоръжения чрез експлоатация на изкуственото езеро в парка на гр.Панагюрище и по осигуряване на места за  паркиране чрез експлоатация на открит паркинг, намиращ се ул. „Кръстьо Гешанов” срещу възнаграждение, което се състои в правото на концесионера да експлоатира обектите на концесията, включително да получава приходите от потребителите на услугите, извършвани в обектите на концесия.
В тримесечен срок трябваше да бъде сключен концесионен договор между кмета на общината Никола Белишки и „Спорт Инвест – Панагюрище” ООД.
И двата обекта са публична общинска собственост. През 2015 година  езерото  беше разширено и реновирано като част от общия проект за преустройство на градския парк. В близост до парка Общината изгради и придоби в собственост открит паркинг, който може да се използва за паркиране преди всичко по време на спортни и други мероприятия в спортна зала „Арена Асарел”. По време на сесията, когато се гласува решението за откриването на процедурата за концесия бе изтъкнато, че проектът е малко печеливш от финансова и икономическа гледна точка. Икономическата ефективност на проекта се дължи преди всичко на платения паркинг. Това е и причината концесионерът да бъде освободен от задължението за концесионни плащания, а концесията да бъде предоставена за срок от 35 години.
Според финансово-икономическия анализ първоначалните инвестиции, които трябва да бъдат извършени в езерото са на стойност от 1 078 хил.лв. Финансовите прогнози са направени за период от 35 години. През това време, в зависимост от амортизационните срокове на отделните активи, са предвидени инвестиции за подмяна и основни ремонти на обща стойност в размер на 714 хил.лв.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn