Подписка и мълчалив протест в подкрепа на Районен съд – Панагюрище

Районен съд Панагюрище публикува в социалната мрежа обръщение към всички дейни българи и близки до Съдебната система членове на обществото, в което се казва:

Почитаеми дами и господа!

Панагюрският районен съд е създаден през 1881г. и в годината на своята 140- годишнина, с решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, на 15.06.2021г., предстои да се превърне в Териториално отделение на Пазарджишки районен съд.

Районен съд Панагюрище е една от институциите, с които общините се гордеят. Този съд е вкоренен в местния контекст. Всички Вие осъзнавате значението на правораздаването, респективно на Районен съд Панагюрище, за живота на гражданите и функционирането на институциите в Община Панагюрище и Община Стрелча. Съгласно Предложения Вариант 4 на новата съдебна карта, 28 районни съдилища от всеки един район в Република България следва да бъдат пилотно превърнати в териториални отделения. При преценката кои районни съдилища да станат териториални отделения, съгласно решението на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, трябва да отчете не само натовареността, социално-икономическите и демографските фактори, но и специфичната роля на районните съдилища като основен първоинстационен съд в системата на правораздаването. Трансформацията на Районен съд Панагюрище в Териториално отделение на Районен съд Пазарджик изолира едно основно звено на съдоустройствената система, понеже нашата дейност стои най-близо до гражданите и далеч не се изчерпва само с прякото разглеждане на делата. Към районните съдилища са учредени служби по вписванията, функционират и държавни съдебни изпълнители и „Бюро съдимост”, те осъществяват общия контрол за поведението на условно осъдените по местоживеене и др. Превръщането на Районен съд в Териториално отделение на Пазарджишки районен съд, което Териториално отделение само ще приема документи от гражданите, отправяйки ги до други съдилища в района, ще доведе до ограничаване на достъпа до правосъдие на жителите на общините Панагюрище и Стрелча, до недопустим разход на време, средства и невъзможност за добро и бързо обслужване на тези граждани. Считаме, че това ще доведе до недопустимо „индустриализиране“ на правосъдието и отдалечаването му от гражданите.

Във връзка с това, инициираме подписка в рамките на широката общественост на Община Панагюрище и Община Стрелча, за запазване на Районен съд – Панагюрище, като самостоятелна единица в картата на Съдебната система в Република България.

Молим да се включите в подписката!“, се казва в обръщението.

Желаещите да ги подкрепят могат да го направят всеки работен ден от 8:30 до 19:00 часа пред входа на Районен съд – Панагюрище до 03.06.2021г.(включително).

Във вторник, 1 юни, от 16:00 часа , ще бъде организиран и мълчалив протест пред сградата на панагюрския съд.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn