Пожарната: Спазвайте правилата за пожарна безопасност през зимния сезон

Опасността от възникване на пожари през есенно-зимния сезон идва от това, че масово започват да се използват различни по вид отоплителни уреди.

Причините за възникване на пожари са от най-различно естество, но най-често срещаните това са: късо съединение в електрическите инсталации, технически неизправни отоплителни и нагревателни уреди, небрежност при боравене с открит огън от страна на гражданите, при зареждане и запалване на отоплителни уреди на твърдо гориво, както и паленето на растителни отпадъци в близост до жилищни сгради и селскостопански постройки в края на отоплителния сезон.

Оставянето без надзор на малки деца в помещения с монтирани отоплителни уреди на твърдо гориво и газ пропан-бутан крие сериозна опасност от възникване на пожар или задушаване с въглероден оксид.

Строителна неизправност на сградите, като вградена греда в комин е друга честа причина за възникване на пожари по време на есенно-зимния сезон.

Преминаването от отопление на твърдо гориво или пропан бутан, към използването на ел.енергия  на различни по вид електрически отоплителни и нагревателни уреди в неоразмерени ел.инсталации, с невъзможност за поемане на големи натоварвания, също крие опасност от възникване на пожари.

Статистиката показва, че много от причините за възникването и последващото развитие на големи и сложни пожари в жилищните сгради се дължи на голямото струпване на горими материали и отпадъци в подпокривните пространства, мазета, сутерени, стълбищни клетки и други. Често пъти при такъв възникнал пожар се задимява цялата сграда, пожарът обхваща голяма площ, развиват се високи температури и се усложнява значително евакуацията на живеещите в сградата, както и действията на дежурните екипи от РС”ПБЗН”.

Устройването на навеси долепени до жилищните сгради и съхраняването в тях на дърва, въглища, сено, слама и т.н., монтирането на нестандартна ел.инсталация в тях, са други най-често срещани нарушения на противопожарните правила.

 

От началото на отоплителния сезон в периода 01.11.2019г. до момента на територията на областта са възникнали общо 72 пожара от които 64 без преки материални загуби и 8 с преки материални загуби.

 

Какво трябва да знаят гражданите за недопускане на пожари:

 

– използвайте само стандартни и технически изправни отоплителни и нагревателни уреди;

– не оставяйте без наблюдение деца сами в къщи;

– не претоварвайте електрическата инсталация и не подсилвайте предпазителите в ел. таблата;

– проверете състоянието на електрическите инсталации, особенно откритите, които минават по горими конструкции в селскостопанските сгради, тавани, мазета, навеси и други;

– почистете от горими отпадъци сутерените, мазетата, стълбищните клетки, подпокривните пространства на сградите, не съхранявайте горими материали в стълбищата;

– не устройвайте навеси и други леки постройки за съхраняване на леснозапалими материали долепени до жилищните сгради ;

– не разпалвайте печките с твърдо гориво с леснозапалими и горими течности ;

– използвайте само стандартни и технически изправни газови нагревателни и отоплителни уреди, технически изправни и стандартни редуцир вентили и  газови бутилки за пропан бутан;

– монтирайте отоплителните уреди на разстояние от горими конструкции указано от фирмата производител, но не по-малко на 80 см., а там където е невъзможно е необходимо да се поставят и негорими защитни екрани.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn