Ще се проведе Общо събрание на съдружниците в МБАЛ „Уни Хоспитал”ООД

Покана за участие в Общото събрание на съдружниците в МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД е изпратила до кмета на община Панагюрище управителят на здравното заведение д-р Лучия Добрева. Общото събрание ще се проведе на 24 юни. Дневният ред включва две точки:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет за 2015 г. на МБАЛ „Уни Хоспитал” ООД
  2. Избор на дипломиран експерт – счетоводител или специализирано одиторско предприятие за 2016 г.

Настоящата покана трябва да бъде сведена до знанието на Общински съвет – Панагюрище с оглед вземане на решение за участие на градоначалника в общото събрание, в качеството му на кмет и представляващ съдружника Община Панагюрище и гласуване по въпросите от дневния ред, се уточнява в поканата.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn