Покана от „Бизнес Устойчиво Развитие 06“ ЕООД гр. Панагюрище

ДО: ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ

ОТНОСНО: ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКЛАД ЗА ОЦЕНКА СЪОТВЕТСТВИЕТО НА РАБОТЕН ПРОЕКТ СЪС ЗУТ, ТЕХНИЧЕСКИ КОНТРОЛ В ПРОЕКТИРАНЕТО И УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПРИ ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЕКТ: „СПОРТНО ОБЩЕЖИТИЕ В УПИ ХIII-624.3924.4140, СПОРТ И АТРАКЦИИ, КВ.6 ПО ПЛАНА НА ГР.ПАНАГЮРИЩЕ”

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ/ ГОСПОДА,

„Бизнес Устойчиво Развитие 06“ ЕООД гр.Панагюрище в качеството си на Възложител отправя тази покана към Вас като евентуален Изпълнител на посочения по-горе обект на дружеството. Целта и обхватът на услугата са съгласно  утвърдено Техническо задание.
Техническото задание, както и изискванията за участие в офертата ще бъдат предоставени на всеки заинтересован след предварителна заявка на телефоните за връзка, посочени по-долу.
След като се запознаете с изискванията и условията на заданието, очакваме да представите Вашата оферта в срок до 15:00 часа на 29.07.2016 г.
Моля Вашата оферта да бъде комплектована изцяло по изискванията на Техническото задание.
Лица за контакти:
инж. Николай Калпаков – GSM: 0899/106 723
Гергана Костова – GSM: 0876/946 248

Oborishte.bg

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn