Ползвателите на земеделски земи след 5-тата година могат да поискат да ги придобият на пазарни цени

Всички ползватели на земеделски земи от общинския или държавния поземлен фонд, които са изградили или ползват трайни насаждения, след 5-тата година могат да поискат да придобият тази земя на пазарни цени. Промяната е заложена в гласувания на второ четене Закон за земеделските земи.
Законовите промени предвиждат още ползвателите на постоянно затревени площи, включващи пасища, мери и ливади от държавния или общинския поземлен фонд, които не притежават животни или техният брой не отговаря на ползваните от тях площи, в срок до 01 февруари 2016 г. да закупят животни, чиито брой и вид да отговаря на наетите от тях площи. В случай, че до този срок лицата не изпълнят тези изисквания, договорите им ще се прекратят от кметовете на общини или от директорите на областните дирекции „Земеделие“, а при неизпълнение на това задължение е предвидено на длъжностните лица да се налагат глоби.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn