Политическите партии не постигнаха съгласие за състава на РИК Пазарджик на проведените консултации от Областния управител

На 14.04.2024г. областният управител Валентина Кайтазова проведе консултации с парламентарно представените политически партии и коалиции за определяне състава на Районна избирателна комисия – Пазарджик (РИК) за провеждане избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Областният управител благодари на представителите на всички парламентарно представени партии и коалиции за участието им в консултациите и цитира решение № 3051-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК. Съставът на РИК за райони с до 9 мандата, какъвто е и 13-ти Пазарджишки избирателен район, е от 13 членове, вкл. председател, до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели и секретар, като се спазва съотношението между партиите и коалициите е както следва: за коалиция „ГЕРБ-СДС“ – 4 членове; за коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ – 3 членове; за партия „ДПС” – 2 членове; за партия „Възраждане“ – 2 членове; за коалиция „БСП за България” – 1 член; за партия „Има такъв народ“ – 1 член.

За председател на РИК Пазарджик постъпиха три предложения от Коалиция „ГЕРБ-СДС“ – Антони Върбев, Коалиция „Продължаваме промяната– Демократична България“ – Христина Ганчева и от партия „Възраждане“ – Васил Стефанов.

За заместник-председателските места постъпиха две предложения от Коалиция „БСП за България”- Елена Попова и от ПП „Има такъв народ“ – Кръстьо Костадинов.

За секретар на РИК Пазарджик постъпи само едно предложение от Партия „ДПС“ – Али Чешмеджиев.

В хода на консултациите Областният управител съобщи, че постъпилите предложения за състава на РИК – Пазарджик не надхвърлят определената от ЦИК численост. Общо за членове на РИК Пазарджик са постъпили 13 кандидатури, колкото е определеният за 13-ти пазарджишки избирателен район състав на РИК.

Валентина Кайтазова прикани представителите на политическите партии да потвърдят направените от тях предложения, като ги подкрепят с кратки мотиви, или да ги оттеглят, допълнят или изменят с цел постигането на съгласие. След изслушване на упълномощените представители, партиите не постигнаха съгласие по ръководството на РИК – Пазарджик.

Главният секретар на областна администрация Пазарджик Светлан Карталов ще представи в ЦИК протокол от проведените консултации и предложенията на партиите и коалициите. До 19 април 2024 г., със свое решение ЦИК ще определи състава на РИК- Пазарджик.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn