Помощите за първолаци вече ще се изплащат на два пъти

Изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в първи клас, вече ще става на два пъти. Половината от нея ще се изплаща или предоставя след влизане в сила на заповедта за отпускането й, а втората половина в началото на втория учебен срок, ако детето продължава да учи. Това съобщават от Агенцията за социално подпомагане във връзка с промените в Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, които влязоха в сила от вчера – 1 август 2019 г.

Еднократната помощ за ученици ще се възстановява ако: детето/ученикът не постъпи в училище, освен ако причина за това е здравословното му състояние; не продължи обучението си през втория учебен срок до завършване на първи клас, освен ако това е невъзможно поради здравословното му състояние, както и когато в рамките на един месец от учебната година има допуснати отсъствия от 5 учебни часа, за които няма уважителни причини.

С направените промените се регламентира възможността заявленията-декларации за получаване на всички видове семейни помощи за деца да бъдат подавани и по електронен път с квалифициран електронен подпис или чрез лицензиран пощенски оператор, а не само чрез лично заявяване в дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) по настоящ адрес.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn