Пореден нов проект повишава компетентността на общинските служители в Панагюрище

С нов проект на стойност 170 820 лева Община Панагюрище ще подобрява професионалната компетентност на служителите в администрацията. Проектът с наименование „Провеждане на обучения за надграждане капацитета и компетентността на служителите в общинска администрация Панагюрище“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет“. Бенефициентът Община Панагюрище няма собствен финансов принос по проекта. 85% от финансирането е от Европейския социален фонд, 15% е от националния бюджет на Република България.

Днес в сградата на Общинска администрация-Панагюрище се проведе първата пресконференция, на която ръководителят на проекта – заместник-кметът „Хуманитарни дейности” Галина Матанова, очерта неговата рамка.

oba oba 1

Очакваният резултат е посредством участие в 5 обучителни курсове на Института по публична администрация и 5 специализирани обучения, 180 служители на Общината да повишат своята квалификация. По-ефективно и ефикасно изпълнение на задълженията на общинските служители, така е формулирана общата цел на проекта. Две са неговите специфични цели. Първата е свързана с повишаване на професионалните умения и квалификация на общинските служители чрез участието им в обучителни курсове. Втората е фокусирана върху развитието на лични и професионални компетентности на общински служители чрез участието им в модулни обучения и подобряване на координацията в структурата. За разлика от други проекти, реализирани от Община Панагюрище, които също са имали за цел повишаване компетентността на администрацията, в този е разширена целевата група на служителите, които ще бъдат обучени – общо 180 служители на Общината, в това число ръководен персонал – кметове, заместник-кметове, секретар, кметски наместници, друг ръководен персонал – началници на дирекции и сектори, технически персонал – специалисти, изпълнителен персонал.

IMG_3767

Продължителността на проекта е 12 месеца.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn