Почти 115 000 нарушения са установили инспекторите по труда при 25 000 проверки

Контролните органи на ИА „Главна инспекция по труда“ са извършили 25 149 проверки в 22 334 предприятия през първото полугодие на 2016 г., съобщиха от ведомството. Работещите в проверените предприятия са 947 914 души. Установените при проверките нарушения са 115 485 броя. От тях 64 813 броя са по трудовите правоотношения, а 50 316 броя са свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд.Нарушенията, свързани с трудовите правоотношения, касаят неспазване на разпоредбите по възникването им – липса на сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор, както и липса на някои задължителни клаузи в него; нарушения по заплащането на труда; по работното време и почивките; по предоставянето на документи, свързани с трудовото правоотношение.Нарушенията, свързани с липсата на някои от задължителните клаузи в договорите, са 5001 броя при 9485 бр. нарушения, свързани с възникването на трудовите правоотношения общо. Установените случаи на работа без сключен и регистриран в НАП писмен трудов договор са 1114, почти колкото са за същия период през 2015 г., когато са били 1159. Санкцията, която се налага за това нарушение е минимум 1500 лв. До 15 000 лв., тъй като то не може да бъде маловажно. По отношение нарушенията по безопасността на труда най-често те са свързани с цялостната организация на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – не се провеждат или не се документират инструктажите за безопасност; оценката на риска не е пълна; не се провеждат задължителни технически прегледи на съоръженията с повишена опасност и т.н. Другите най-чести нарушения са свързани с безопасността на работното оборудване и технологии, като най-често става въпрос за необезопасени части от машини, както и на ел. инсталации, които създават опасност от удар от електрически ток.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn