По коефициент на заетост област Пазарджик е на осмо място в страната

През второто тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица на 15 и повече навършени години в област Пазарджик е 109.6 хил., от които 61.9 хил. са мъже, а 47.8 хил. са жени. В сравнение с първото тримесечие на 2016 г. общият брой на заетите лица се увеличава с 4.5%, а спрямо второто тримесечие на 2015 г. – с 5.5%. Коефициентът на заетост в областта през второто тримесечие на 2016 г. е 49.1% (при 49.5% за страната), съответно 57.2% за мъжете и 41.5% за жените. По коефициент на заетост област Пазарджик е на осмо място в страната.През второто тримесечие на 2016 г. заетите лица на възраст 15-64 навършени години са 107.1 хил., като 59.9 хил. от тях са мъже, а 47.2 хил. са жени. Общият брой на заетите лица се увеличава, както в сравнение с първото тримесечие на 2016 г ., така и в сравнение с второто тримесечие на 2015 г., съответно с 4.7% и 4.8%.Коефициентът на заетост за населението на възраст 15-64 навършени години е 62.6%, съответно 68.5% за мъжете и 56.4% за жените. В сравнение с първо тримесечие на 2016 г. този коефициент се увеличава с 3.0 процентни пункта.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn