По-пълна информация, свързана с управлението на отпадъци на територията на община Панагюрище, изисква местният парламент

Постоянна комисия  „Екология, туризъм, селско и горско стопанство” към Общински съвет – Панагюрище е разгледала предоставената им от Общинска администрация  справка за сключени договори за събиране, транспортиране и обезвреждане на видове отпадъци на Община Панагюрище.  С цел  по-изчерпателно информиране на гражданите комисията е дала няколко препоръки на местната администрация. Една от тях е на сайта на Община Панагюрище в раздел „Екология” да бъде обособен подраздел „Управление на отпадъци”, който да съдържа пълна информация за адресите и телефони за контакт с фирмите, притежаващи площадки за събиране на отпадъци; видове отпадъци и възможностите на граждани и фирми за тяхното транспортиране и предаване и информация за възможностите и реда за предаване на отпадъци на депото в община Панагюрище и телефони за контакти.
Друга препоръка е търсенето на възможности в дългосрочен план за изграждане на площадка за строителни отпадъци чрез публично-частна или частна инициатива, а мотивът е, че в момента най-близката такава площадка се намира в гр. Пловдив.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn