Правителството даде съгласие за продажба на едноетажна сграда в гр. Панагюрище

Правителството даде съгласие за продажба на едноетажна сграда „Микробиологична инсталация“, собственост на „Еко Медет“  ЕООД, разположена в  гр. Панагюрище. Решението е взето на основание чл. 28, ал. 9 от Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Той гласи, че продажбата на недвижими имоти от дружествата, включени в списъка по чл. 3, ал. 1 от Закона, се извършва след решение на Министерския съвет или на Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол. Сградата е в изключително лошо техническо състояние и „Еко Медет“ не разполага със средства за нейното поддържане и възстановяване. Сделката ще се извърши чрез провеждане на търг или конкурс. Пазарната стойност ще бъде определена от независим оценител, а средствата от продажбата ще останат изцяло на разположение на дружеството за осъществяване на дейности по охрана на обекти на техническата ликвидация.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn