Правителството одобри над 34 млн. лева за работа с деца и ученици от уязвими групи и за обучение в защитени специалности

Министерският съвет одобри 34 516 864 лв., които ще бъдат разпределени по бюджетите на общините за 2021 г. за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата и за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности и специалности от професии, по които има очакван недостиг от специалисти на пазара на труда.

Средствата за работа с деца и ученици от уязвими групи в размер 30 651 041 лв. са разпределени по общините в съответствие с изискванията на Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование. С тях ще бъде осигурен необходимият финансов ресурс на детските градини и училищата за реализиране на по-ефективни мерки за подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на риска от отпадане от системата на предучилищното и училищното образование на деца и ученици от уязвими групи. При провеждане на присъствен учебен процес през учебната 2020/2021 година се допуска със средствата да се извършват и разходи за противоепидемични мерки за превенция на разпространението на COVID-19.

Останалите 3 865 823 лв. са за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по специалности, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. С тях ще се осигури необходимото финансиране за подготовката на кадри за специалности от професии и отрасли, необходими за местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn