Правителството одобри План за изпълнение на Националната стратегия за младежта за 2020 г.

Министерският съвет одобри План за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г.

Мерките, заложени в Националната стратегия за младежта, са насочени към осигуряване на по-високо качество на живот на младите хора у нас, преодоляване на младежката безработица, подобряване условията за достъп до качествено образование, повишаване на гражданската активност, насърчаване на доброволчеството и др.

Планът за изпълнение на Националната стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. представя информация за планираните дейности на всички ресорни държавни институции, предоставена през 2020 г., свързана с грижата за младите хора у нас, както и необходимите финансови ресурси за изпълнение на заложените цели. Документът е структуриран съобразно деветте приоритетни области на националния стратегически документ. Конкретните мерки, планирани за подкрепа и развитие на младите хора в страната, покриват всички 27 оперативни цели и 98 задачи по деветте приоритета.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn