Правителството одобри промени в две наредби, свързани с опазването чистотата на атмосферния въздух

Правителството одобри промени в две наредби, свързани с опазването чистотата на атмосферния въздух. Променят се текстове в Наредбата за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти, с които се отменя сега действащата програма за мониторинг на пускането на пазара на бои, лакове и авторепаратурни продукти във връзка с прилагането на регламент на ЕС за надзор на пазара. Регламентът на ЕС определя по-надежден контрол на тези продукти. Това гарантира по-високо ниво на защита на здравето, безопасност, защита на потребителите и околната среда.

Приета е промяна и в Наредбата за изискванията за качеството на твърдите горива, използвани за битово отопление, условията, реда и начина за техния контрол, с която текстовете се прецизират.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn