Правителството одобри промени в наредбата за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни

Правителството прие Постановление за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за вписване в регистъра и за изискванията към дейността на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни.

С приетите промени отпада изискването при регистрация в Министерство на икономиката лицата, които извършват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни да представят регистрационно удостоверение или карта за идентификация, удостоверяващи код по БУЛСТАТ и договор за регистрираните дружества по Закона за задълженията и договорите.

Чрез посочен от заявителя единен идентификационен код (ЕИК) или БУЛСТАТ, администрацията ще осигурява информацията по служебен път.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn