Правителството одобри 13 000 403 лв. за обезщетения и транспортни разходи на педагогически специалисти

Министерският съвет одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините. Те са в размер на 13 000 403 лв. и са предназначени за финансиране на дейностите по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“. За възстановяване на транспортните разходи на педагогическите специалисти, работещи в детските градини в системата на предучилищното и училищното образование са предвидени 840 786 лв.

Със средствата по НП „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ в размер 12 159617 лв. ще бъдат изплатени обезщетения на персонала за месеците януари-април 2020 г., заради намаляването на числеността му след настъпила промяна в структурата му или при прекратяване на трудови правоотношения на друго основание. Това ще става и при преструктурирането на мрежата чрез закриване или преобразуване на образователни институции.

С останалите 840 786 лв. се възстановяват транспортните разходи за период от три месеца на 3 270 педагогически специалисти от 1 055 общински детски градини от 231 общини.

Предоставянето на допълнителните трансфери по бюджетите на общините няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите средства са разчетени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2020 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn