Правителството одобри 166 млн. лв. допълнителни трансфери по бюджетите на общините

Със свое постановление правителството одобри допълнителни трансфери по бюджетите на общините в размер на 166 млн. лв.

От тях 100 млн. лв. са предвидени за капиталови разходи на общините чрез увеличение на целевата субсидия за капиталови разходи, за увеличение на трудовите възнаграждения на служителите в делегираната от държавата дейност „Общинска администрация“ от 1 юли 2022 г са предвидени 30,3 млн. лв., 34,3 млн. лв. ще бъдат използвани за увеличение на трудовите възнаграждения на медицинския персонал, зает в здравните кабинети в държавните и общинските детски градини и училища, в детските ясли и яслените групи към детски градини, с цел достигане на минималните нива на заплащане, договорени в колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ и за финансова подкрепа на библиотеките с регионален характер, включително за възнагражденията на персонала -1,4 млн. лв.

С предоставянето на допълнителните средства ще се осигури финансиране на капиталови разходи в общините в условията на продължаващо нарастване на цените на основните материали и ще се даде възможност за реализиране на приоритетни обекти на техническата и социалната инфраструктура. Предоставянето на допълнителните средства за служителите в общинската администрация, за медицинския персонал, зает в детското и училищното здравеопазване в общините, и за библиотеките с регионален характер ще осигури изпълнението на договореностите в Колективния трудов договор в отрасъл „Здравеопазване“ за 2022 г., ще се осигурят и по-добри възнаграждения и ще се повиши качеството на предоставяните услуги на населението в тези сектори.

Средствата се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 3.6, 10,5, 14.1 и 14.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. разходи по централния бюджет за 2022 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn