Правителството одобри 277 530 лв. по програмата за закрила на деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри трансфери в размер на 277 530 лв. за стипендии и еднократно финансово подпомагане по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2019 г.

За 2019 г. за деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища са предвидени общо 793 050 лв., в т.ч. 293 130 лв. за предоставени стипендии на деца по Програмата от 2018 година.

С настоящото постановление по бюджетите на общините се предоставят допълнително 203 040 лв., като 63 585 лв. са във връзка с постъпили в Министерството на образованието и науката (МОН) искания за финансиране на 40 нови стипендии по Програмата от 19 общини отпуснати за 2018 г. Отделно от тях са необходими 135 270 лв. За 250 стипендии от 46 общини, чието изплащане е започнало през 2018 година, и 4 185 лв. – за издадени заповеди за 7 стипендии на ученици в частни училища. Тъй като и седемте одобрени стипендии са на ученици в частни училища на територията на гр. София, средствата се предоставят на Столична община.

По бюджета на МОН се предоставят общо 74 490 лв., от които 74 115 лв. за 91 издадени от министъра на образованието и науката заповеди – 71 заповеди от 2018 г. и 20 заповеди от 2019 г. по Програмата и за стипендии на трима ученици от Технологично училище „Електронни системи“ – София, което е в структурата на ТУ – София. Останалите 375 лв. са за еднократно финансово подпомагане, за което има издадени две заповеди от министъра в края на 2018 г.

По този начин необходимите средства възлизат общо на 277 530 лв. което няма да доведе до въздействие върху държавния бюджет, тъй като средствата са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2019 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn