Правителството одобри 36 315 лева за стипендии на даровити деца

Министерският съвет одобри средства в размер на 36 315 лв. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

От тях 28 215 лв. се предоставят по бюджетите на общините в резултат на постъпили в Министерството на образованието и науката искания от 7 общини за първото тримесечие на 2020 година. За финансиране на отпуснати 20 стипендии по Програмата са необходими 26 730 лв., а за издадена заповед за една стипендия на ученик в частно училище – 1485 лв. Последната сума се предоставя на Столична община, тъй като частното училище е на територията на гр. София.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 8 100 лв. в резултат на издадени 6 заповеди от министъра на образованието и науката по мерки от Програмата за 2020 г.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 36 315 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 година.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn