Правителството одобри 41 580 лв. за стипендии за деца с изявени дарби

Министерският съвет одобри средства в размер 41 580 лв. за изплащане на стипендии на ученици по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г.

От тях 36 045 лв. се предоставят по бюджетите на 18 общини за финансирането на 35 стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища през 2020 г. Отделно от това през 2020 г. за една от общините са необходими 540 лв. за 1 стипендия, чието изплащане е започнало през 2019 година.

По бюджета на Министерството на образованието и науката се одобряват общо 4 995 лв. в резултат на 6 издадени от министъра на образованието и науката заповеди по мерки от Програмата за 2020 г.

Приетото постановление не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като необходимите 41 580 лв. са в рамките на разчетените за тази дейност в централния бюджет средства за 2020 година.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn