Правителството одобри 5 492 556 лв. за допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общини

Правителството одобри 5 492 556 лв. за допълнителни трансфери за други целеви разходи по бюджетите на общини.

С предоставянето на допълнителните средства ще се повиши качеството на изпълнението на програмите и дейностите на музеите и художествените галерии във връзка с опазването и представянето на движими и недвижими културни ценности, ще се осигурят по-добри възнаграждения на заетия персонал в тези публични услуги, ще бъдат запазени млади специалисти и изградени експерти. Средствата ще осигурят необходимите гаранции за стабилност на културните институти в областта на културното наследство в условията на продължаващо нарастване на цените на основните материали, енергия и горива, както и за обезпечаване на ангажиментите, произтичащи от прилагането на Закона за културното наследство и поднормативните актове в областта на опазване и представяне на културните ценности.

Средства се предоставят във връзка с приетите в чл. 1, ал. 5, т. 10.6. от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. (ДВ, бр. 52 от 2022 г.) за финансова подкрепа на 50 общински музея, финансирани от бюджетите на общините, като средствата се разпределят по предложение на Националното сдружение на общините в Република България, съгласувано с министъра на културата.

Допълнителните трансфери по бюджетите на общини ще се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2022 г.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn