Правителството отпуска още 30 милиона лева за туризма

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г.

С разпоредбата на чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. се предвижда Държавата да предостави на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 2008) на Националния статистически институт 55, 56, 79, 82.3, 86,90,93, 96.04, които са засегнати от спад на оборота през 2020 г. с най-малко 30 на сто в сравнение с оборота през 2019 г., държавна помощ в размер на до 30 000 000 лв.

Проектът на Постановление предвижда одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на туризма за 2021 г. с предвидените с чл. 112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г. средства в размер до 30 000 000 лв. С държавната помощ се цели предотвратяване на последиците от COVID 19 на предприятията, определени в чл.112 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

Постановлението се приема на основание чл. 43, ал.3 и чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл.1, ал.7 и чл.112, ал.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2021 г.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn