Правителството прие Национален план за действие за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2019-2020 г.

Повишаването на участието на жените на пазара на труда и намаляването на разликите между половете в заплащането и доходите са сред основните приоритети в Националния план за действие за насърчаване на равнопоставеност на жените и мъжете за периода 2019-2020 г., който беше одобрен от правителството. Сред останалите приоритетни области са борбата с насилието, основано на пола, защита и подкрепа на жертвите, както и насърчаването на равенството в процесите на взимане на решения.

Планирани са и мерки за по-добро съвместяване на професионалния и личния живот на родители с малки деца и предоставяне на заетост на безработни чрез полагане на грижи за деца. Планът включва и дейности за насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни самотни родители (осиновители) и/или майки (осиновителки) с деца до 5-годишна възраст.

Предвижда се да се проведат кампании за повишаване на чувствителността на обществото срещу насилието, основано на пола, и за по-доброто разбиране на ролята на институциите в борбата срещу него.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn