Предварителен регистър на имотите за землищата на община Панагюрище обяви ОД „Земеделие“

Предварителен регистър на имотите, заявени по чл. 69 и 70 от Правилника за собствеността и ползването на земеделските земи /ПЗСПЗЗ/ за стопанската 2020/2021 г. за землищата от община Панагюрище публикува Областната дирекция „Земеделие“.  Регистърът дава информация за имоти на територията на Панагюрище, Бъта, Баня, Попинци, Поибрене.

До 31-ви юли ползвателите на земеделски земи можеха да подават заявления за ползване им за стопанската 2020-2021 година, посочвайки начина на трайно ползване на всеки от имотите и формата на тяхното стопанисване. Тези от тях, които не желаят имотите им да се включват в процедурата за създаване на масивите за ползване на земите, посочват изрично това обстоятелство в декларацията.
Ползвателите на земеделски земи, които желаят комасирано да ползват имотите си, подаваха заявление по чл. 70 от ППЗСПЗЗ. В него те посочват имотите, ползвани на правно основание, съгласно регистрираните в Общинската служба по земеделие договори, и/или документи за собственост.  Чрез тях се удостоверява дали ползвателят желае да участва в процедурата за създаване на масиви за ползване в съответното землище, както и имотите, които ще ползват в реални граници.

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn