Предвиждат реконструкция на ключово кръстовище в Панагюрище

Община Панагюрище обяви обществена поръчка с предмет „Реконструкция на пътно кръстовище на ул. „Пятигорск“- „Околовръстен път“ в кръгово, в обхвата на действащата улична регулация – гр. Панагюрище, област Пазарджик”. За обекта има одобрен работен инвестиционен проект. Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 699 431,00 лева без ДДС. Срокът за получаване на оферти или на заявления за участие е 7 октомври.

Пътното кръстовище е развито по схема „кръгово кръстовище“ като централният кръг е решен като елипса с вътрешни радиуси 15 м. и 30 м, се уточнява в техническата спецификация. Проектната разработка изцяло запазва габаритите на всички входящи клонове, като за канализиране на движението при входа и изхода от централния кръг са предвидени триъгълни острови с височина на реголата 8 см. В предвидената цялостна реконструкция и изцяло нова вертикална планировка на кръстовището, се предвижда нова пътна конструкция в кръга и отделните пътни клонове на дължина 40 м. По главното и второстепенното направление се предвижда зануляване на новата към съществуващата настилка.

Проектната разработка предвижда реконструкция на водопроводната и канализационната мрежа. С цел по-добро отводняване на новото кръстовище и равномерно отвеждане на повърхностните води, е предвидено изграждането на нова канализация по ул. „Оптикоелектрон“ и по ул. „Околовръстен път“.

Проектът предвижда изграждането на нова тръбна канална мрежа, ново улично осветление и изместване и защита на съществуващи съоръжения за разглеждания участък. Тръбната канална мрежа е предназначена да осигури изтеглянето на всички кабели за улично осветление, както и осигуряване на пресичането на пътните платна за бъдещи кабелни трасета.

 

Oborishte.bg

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn