Предвиждат ремонтни дейности на пътната инфраструктура в Панагюрище и населени места в общината

Община Панагюрище обяви обществена поръчка за избор на изпълнител за извършване на текущ ремонт по поддържане на улици, площади, общинската пътна мрежа на територията на община Панагюрище и улици от републиканската пътна мрежа в чертите на гр. Панагюрище.  Изпълнението на обектите  на строителството цели подобряване на състоянието на пътната инфраструктура по улиците и населените места от територията на община Панагюрище; създаване на по-добри условия по отношение на ползването на пътната инфраструктура за живущите в града и другите населени места и обезпечаване безопасността на движение.

Строително-ремонтните работи са предвидени за поддържане на улици в гр. Панагюрище, общинска пътна мрежа, улици по кметства в община Панагюрище /с. Левски, с. Елшица и с. Панагюрски колонии/ и улици от републиканската пътна мрежа в чертите на гр. Панагюрище – ул. „Райна Княгиня”, ул. „Нистор Ружеков”, ул. „30 декември”, ул. „Цар Освободител”,  ул. „Захари Стоянов”, ул. „Георги Момеков”, ул. „Георги Бенковски”, бул. „Пятигорск”, ул. „Цар Освободител”, ул. „Хаджи Димитър”, ул. „Стоил Финджеков”, ул. „Георги Раковски”, ул. „Павел Хаджи Симеонов”.

Прогнозната стойност на поръчката е 587 812,00 лева без ДДС. Оферти ще се приемат до 8 юли.

Oborishte.bg

 

 

 

Сподели с приятелиShare on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn